უკან დაბრუნების პირობები

მომხმარებლების ინტერესების მაქსიმალურად დაცვის მიზნით, კომპანია კერხერს აქვს პროდუქციის უკან დაბრუნების პირობა, რომელიც ვრცელდება შემდეგ შემთხვევებში:

  • ქარხნული წუნის აღმოჩენის დროს.
  • პროდუქტის მახასიათებელი არ ემთხვევა საიტზე არსებულ აღწერას და მის ვიზუალურ მხარეს.
  • შეკვეთილი პროდუქცია არ ემთხვევა მოწოდებულ პროდუქტს.

ამასთანავე, კერხერი ნივთს უკან დაიბრუნებს იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი ტექნიკურად გამართულია, არ აქვს მიღებული მექანიკური დაზიანება და ყუთი მთელია.

რა შემთხვევაში არ ვრცელდება დაბრუნების პირობა:

  • თუ პროდუქტის მიღებიდან გასულია 5 კალენდარული დღე.
  • მყიდველს ნივთი აღარ მოსწონს.
  • ნივთი არ ამართლებს მყიდველის მოლოდინს.
  • მყიდველს არ გააჩნია ნივთის საჭიროება.
  • უკეთესი შეთავაზების ნახვის შემთხვევაში.