კერხერ ცენტრი ბათუმი

Karcher Center Batumi
L.Asatiani str. 51, Batumi,
6000, Georgia
Tel: +995 32 238-03-06
E-mail: sales@karcher.ge
service@karcher.ge
 Map