კერხერ ცენტრი ქუთაისი

Karcher Center Kutaisi
Shota Rustaveli ave. 96, Kutaisi,
4602, Georgia
Tel: +995 32 238-03-06
E-mail: sales@karcher.ge
service@karcher.ge
Map